Xem lại khóa học

Bước 1: Đăng nhập AzFin Academy

Quý nhà đầu tư đăng nhập bằng cách nhấp chuột vào nút Đăng nhập ngay trang chủ academy.azfin.vn

Điền thông tin tài khoản đã mà quý nhà đầu tư đã đăng ký trước đó bao gồm:

  • Email/Số điện thoại

  • Mật khẩu

Nhà đầu tư cũng có thể đăng nhập bằng tài khoản Google hoặc Facebook của mình

Bước 2: Vào xem lại các khóa học đã mua

Sau khi đã hoàn tất đăng nhập. Tại trang chủ academy.azfin.vn, Quý nhà đầu tư nhấp chuột vào nút Khóa học của tôi trong phần menu trên đầu trang web (header) đối với máy tính và Bên phải đối với điện thoại.

Sau đó hệ thống sẽ hiển thị các khóa học online mà Quý nhà đầu tư đã đăng ký trên academy.azfin.vn

Quý nhà đầu tư bấm vào từng khóa học để xem các video bài giảng

Last updated