Đăng ký tài khoản

Bắt buộc cần đăng ký tài khoản để xem được các khóa học online trên academy.azfin.vn

Đăng ký tài khoản

Tại trang chủ academy.azfin.vn, Quý nhà đầu tư nhấp chuột vào nút Đăng ký trong phần menu trên đầu trang web (header) đối với máy tính và Bên phải đối với điện thoại.

Quý nhà đầu tư điền đẩy đủ thông tin đăng ký như ảnh dưới bao gồm:

  • Họ và tên

  • Địa chỉ email

  • Số điện thoại

  • Mật khẩu

Sau khi điền đầy đủ thông tin bấm nút "TẠO TÀI KHOẢN" hệ thống sẽ tự động chuyển quý nhà đầu tư sang chế độ đăng nhập như hình dưới.

Tại phần profile cá nhân, Quý nhà đầu tư có thể :

  • Xem thông tin tài khoản

  • Thay avatar

  • Đổi mật khẩu

  • Kiểm tra lịch sử thanh toán của mình

  • % tiến trình học tập của mình

  • Chi tiết các bài kiểm tra đã làm (nếu có)

Chi tiết tham khảo những chỗ khoanh đỏ như hình dưới đây

Last updated